مدیر.بیز

مقالات مدیر بیز › مقالات منابع انسانی 

۱۳ شهریور ۱۳۹۳

تغییر و بهبود سازمانی

hello_change
تغییر در تعریف عبارتست از حرکت از یک وضعیت به وضعیت دیگر، در فرهنگ لغت و بستر، تغییر چنین تعریف شده است:
"حاصل یک اصلاح و تبدیل با یک وضعیت متفاوت"
در فرهنگ لغات فارسی، تغییر چنین تعریف شده است:
"دگرگون کردن، چیزی را به شکل و حالت دیگر در آوردن"
نیروهایی که باعث تغییر می شوند:
ماهیت نیروی کار: از نظر فرهنگی، نژادی و تخصصی
تکنولوژی:کامپیوتر موجب شد که حوزه کنترل گسترش یابد و سازمان ها در سطح افقی گسترده شوند.
ضربه اقتصادی
رقابت
روند اجتماعی
سیاست های جهانی
تغییرات برنامه ریزی شده:
تغییر ممکن است اتفاقی و به صورت یک رویداد تصادفی باشد و یا اینکه یک امر مشخص و برنامه ریزی شده باشد. دو هدف برای تغییر برنامه¬ ریزی شده وجود دارد:
توانایی سازمان را بالا ببرند و خود را با محیط وفق دهند.
در پی تغییر رفتار کارکنان هستند. اصولاً شکست یا موفقیت سازمان در گرو شکست یا موفقیت کارکنان است و می توان با استفاده از تغییر افراد را وادار کرد که رفتار های متفاوتی در پیش گیرند.
عامل و مسئول تغییر: مدیر،کارمند،کارگر و مشاوران خارجی سازمان
دو دیدگاه پیرامون فرایند تغییر مطرح است:
آبهای آرام:
تا چند سال پیش مدیران بدینگونه می اندیشیدند که سازمان همانند یک کشتی بر روی آبهای آرام  به سوی مقصدی مشخص حرکت میکند . در چنین سازمانهای رویارویی با پدیده تغییر به صورت نوعی واکنش است که با برهم خوردن وضع موجود , سازمان باید از خود نشان دهد و این رویداد به صورت موردی است .
کرت لوین برای اجرای تغییر در چنین سازمانهایی یک الگوی سه مرحله ای ارائه کرده است.
از حالت انجماد خارج شدن>>>>>>حرکت در جهت وضع جدید>>>>>تثیت اوضاع
وضع موجود به عنوان یک وضع تعادلی محسوب می شود. اگر مرحله نهایی به اجرا در نیاید به احتمال زیاد دوره عمر کوتاه خواهد بود وکارکنان به وضع تعادلی پیشین بر می گردند. هدف از انجماد مجدد، تثبیت وضع جدید است تا بتوان نیرو های محرک یا بازدارنده را در حالت تعادلی قرار داد. حرکت از وضع موجود (خروج از حالت تعادل ) به سه روش انجام می گیرد :
1.افزایش نیروهای محرک  2. افزایش نیروهای بازدارنده که تعادل موجود را بر هم می زنند. 3.ادغام این دو روش در هم  
آبهای کف آلود (خروشان):
سازمان بیشتر به یک قایق بزرگ شباهت دارد تایک کشتی .این قایق باید در یک شب تاریک به سمت مقصدی نامعین حرکت کند. تغییر یک امر طبیعی است و مدیریت باید به صورت دائم با این پدیده دست وپنجه نرم کند .در چنین محیطی ثبات و پایداری وجود ندارد و نمی توان چیزی را پیش بینی کرد , وضع موجود در هر لحظه بهم میخورد ومجددا آرام می شود. بسیاری از مدیران کنونی هیچ گاه از آبهای طوفانی خارج نمیشوند و همیشه با پدیده تغییر روبه رو هستند و بر امواج متلاطم پیش می روند.


ثبت دیدگاه
لطفا برای درج دیدگاه خود فرم زیر را تکمیل نمایید.نام: *
پست الکترونیک:
تلفن همراه:
متن دیدگاه:*
لطفاً عبارت نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد نمایید.
مقالات مدیر بیز مرتبط

بازگشت به مقالات منابع انسانی